Barnehjemmet i Gitega

Enslige foreldre med HIV/AIDS

Dagsenter i Buterere

Siste nytt

Nytt barnehjem i Kiyange


Adr. Midtunbrekka 18
5224 Nesttun

Tel: (+47) 55 12 69 25,
Mobile: (+47) 450 12 532,

Bankkonto:
3624 67 16336

post@myfathershouse.no


WebMaster: Asbjørn Risa

My Father's House

.. hjelper foreldreløse barn i Burundi

MFH (Hjem)


MY FATHER's HOUSE" er en forening etablert i Norge, med formål å hjelpe foreldreløse barn i Burundi Foreldreløse hovedsaklig pga krig, HIV/AIDS og stadige uroligheter.
Vi hjelper også barn i familier som ikke kan forsørges av sine foreldre i Burundi.
Foreningen ønsker a gi disse barna et hjem, mat, medisin, klær og skolegang slik at de kan få mulighet til å vokse opp og få skolegang som kan gi mulighet til a mestre livet selv.

Burundi
(klikk på navnet for å plassere landet i Afrika)

·

* Burundi er på størrelse med Hedmark fylke
Folketallet er på ca 8,5 millioner menneske
* Tidligere belgisk koloni som ble uavhengig i 1962.
* Ligger sentralt i Afrika og grenser til Tanzania, Rwanda og Kongo.
* Mye folk har omkommet og det er mange etterlatte enker uten forsørgere og barn uten håp. (300 000)
* I tillegg til borgerkrigen er landet sterkt rammet
av HIV/AIDS som skaper død over hele landet.
* Disse to faktorene: Krigen - og HIV/AIDS,
etterlater mange foreldreløse barn. >/span>
E