Tilbake

Fra nyttårsfesten
for barna i Gitega

Etter

I etterkant av turen vår I november
blei det kjøpt inn madrasser og senger.

Også flere bord er på plass

Kontrollert leksearbeid.

Nye senger

Skohyller og klesskåp