Rennende vann ved dagsenteret . Lagt inn hÝsten 2010 med midler fra Aksepts solidaritetsfond

Kokken ved dagsenteret

Utdeling av skolemateriell ved dagsentert 20o9

Tilbake til dagsenteret